Radonmätning

Föreningen kommer snart att genomföra radonmätningar i slumpmässigt utvalda lägenheter. Ytterligare information kring radonmätningen kommer att delas ut till alla boende.

För de lägenheter som blir utvalda att utföra radonmätningen är det viktigt att man följer de instruktioner som medföljer. Radonmätningen görs genom att en eller flera ”puckar” placeras i lägenheten under en viss tid.

+4

Se upp för småsten (rättelse)

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar att kontrollera så att det inte ligger småsten vid trösklarna till entreportarna för att inte obehöriga ska komma in.

Vi vill även passa på att uppmärksamma att föreningen inte kommer att ta ut någon avgift för bastu-användning under December månad. Däremot kommer avgiften för SPA att höjas under April månad och beslut kring den nya kostnaden tas på styrelsemötet i Januari.

+6
Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Onsdagen den 24 November kl. 19.00 hålls årets ordinarie föreningsstämma i Riks-City’s lokal i Haga.

Dagordning: Ärenden enligt §59 i föreningens stadgar förekommer till behandling.

I år förekommer ingen förtäring på grund av covid-19.

Då stämman infaller samtidigt som expeditionstiden så utgår expeditionstiden denna månad.

0
Medlem sökes till valberedningen

Medlem sökes till valberedningen

Från och med årets medlemsmöte i November så sökes en medlem som är villig att ta en spännande roll i föreningens valberedning.

Valberedningens uppdrag är att förbereda valet av styrelse och revisor som sker på årsmötet varje år. Under året ska valberedningen sprida information om möjligheten att bli invald i styrelsen eller som revisor och vad det innebär. Valberedningen ska kartlägga vilka behov som finns av att komplettera styrelsen under nästföljande år.

Det är inget betungande jobb och man får möjlighet att träffa människor och socialisera sig. Ett valberedningsarvode utgår med en storlek som bestäms av stämman.

Vid intresse, kontakta Pia (0707 94 99 45) eller Marianne (0733 01 41 28).

0
Information kring spa-renoveingen

Information kring spa-renoveingen

Många har, med all rätt, undrat hur det går med renoveringen av spa-avdelningen. Planen var från början att det skulle stå klart i början av Augusti men på grund av, framförallt materialbrist, så har färdigställande försenats. Planen just nu är att avdelningen ska stå färdig mot slutet av denna månad (Oktober).

+8

Avgiftsavierna

Avierna har nu börjat trilla in i brevlådorna och de kommer i fysisk form även om man är ansluten till Kivra. Tillsammans med avierna finns information om hur man går tillväga för att få avierna på andra sätt.

Vi förstår att en del kanske är bortresta på semester under dessa kommande veckor och om så är fallet och ni inte har möjlighet att betala innan den 15/7 så kontakta Anne på anne@sandstugan.se så löser vi så att det inte tillkommer några ev. påminnelseavgifter.

Trevlig sommar!

+2